Om oss

Monsen Bygg AS er en byggmester og entreprenør bedrift med mer en 49 års erfaring fra byggebransjen i Tromsø. Bedriften ble etablert av Carl Monsen i 1970 under navnet Byggmester Carl Monsen. I 1989 ble selskapsformen endret til aksjeselskap under navnet Monsen Bygg AS.

Vi utfører: Alt innen både nybygg,tilbygg,påbygg og rehabilitering.
Vi tar på oss: Oppdrag fra det offentlige og privatkunder.

Ansatte:
Vi har for tiden ca. 30 ansatte, hvorav de aller fleste er faglærte håndverkere.For å sikre rekruttering til vårt yrke og egen bedrift, tar vi hvert år inn nye lærlinger, og vi er medlem av opplæringskontoret i Tromsø.

Oppdrag vi tidligere har påtatt oss:
Vi har ført opp industribygg, barnehager, HVPU-boliger, samt utført tømrer og snekkerarbeider på større næringsbygg og sykehjem.Større oppdrag vi har hatt den senere tid er: Omsorgsboliger ved Lundefuglen Borettslag,Ombygging av Bjerkaker skole for Tromsø kommune og ombyggingen av Norges største Coop Prix, Krokensenteret Tromsø.
Krokelva Borettslag rehabilitering av fasader og inngangsparti


Sertifisert:
Vi har gode systemer for oppfølging av underentreprenører, og Bjerkaker skole er gjennomført med kontrakt NS 8405.
Bedriften innehar sentral godkjenning. Monsen Bygg AS ble i 2005 tildelt Ishavsbyens Bedriftshelsetjenestes pris for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Monsen Bygg er godkjent bedrift og utfører våtrom i henhold til HVV(Håndverkerens Våtroms Veileder)
Vi fyller opplæringskravene, har en faglig leder, og benytter sertifiserte fagarbeidere.

Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll av luftlekkasjemåling og våtrom.

Miljø:
I tillegg til å etterstrebe å inneha et trygt og godt arbeidsmiljø,har vi også startet et arbeide med vår miljøprofil .