Partnere

Bedriften utfører våtrom ihht HVV

 • Bedriften utfører våtrom ihht Håndverkerens våtromsveileder
 • Bedriften har faglig leder for våtrom
 • Bedriften benytter fagarbeidere for våtrom.
 • Bedriften har sentral godkjenning.
 • Bedriften har sental godkjenning for uavhengig kontroll av luftlekkasjemåling og våtrom.


Medlem av:

 • NHO
 • Byggenæringens Landsforbund
 • Norges Byggmesterforbund
 • "Det er en sikkerhet for forbruker å velge en bedrift som er medlem av byggmesterforbundet "
 • Tromsø Byggmesterlaug
 • Tromsø Næringsforening
 • Tromsø håndverkerforening