Service og fag

For at vi skal kunne levere den kvalitet vi ønsker og kundene forventer, stiller vi strenge krav til oss selv.


Vi oppfyller krav til:

 • Kvalitetssikring
 • Intern kontroll
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Godkjent lærlingbedrift
 • SHA / HMS Byggherreforskriften
 • Håndtverkernes våtromsveileder
 • Rent bygg
 • Yrkesskade/ansvars/byggeplassforsikring
 • Garanti i byggetid og i reklamasjonstid
 • Sentral godkjenning
 • Medlem i Byggmesterforbundet
 • Sentral godkjenning for uavhengig kontroll av luftlekkasjemåling og våtrom

Vi er behjelpelige med :

 • Byggesøknader
 • Byggemeldingstegninger, skisseforslag og arbeidstegninger med detaljer
 • Prosjektering med henblikk på preaksepterte løsninger
 • Interiørdesign
 • Fuktighetsmåling
 • Kontrolloppfølging
 • Kontrakter
 • Husbanklån
 • Beskrivelse
 • Konsulentbistand
 • Tilstandsvurdering av våtrom, bygg etc..
 • Uavhenging kontroll tiltaksklasse 1
 • Avfallplaner

Vi tar gjerne på oss oppdrag som totalentreprenør. Det vil si at du som husbygger bare har oss å forholde deg til. Vi tar ansvaret for at alle deler av jobben blir utført forskriftsmessig, og etter dine ønsker. Fra de første tegningene, byggesøknad, kontrakter, husbanklån mm til huset står ferdig med nøkkel i døra.

Og vår arkitektavdeling sørger for at ditt bygg tilpasses dine behov. Men du behøver ikke bygge et helt hus for å komme til oss.

Har du behov for å skifte en ytterdør? Eller trenger du nye vinduer? Flytte en innervegg?

Vi tar alle jobber -store som små- like seriøst.